reder.sk - Ubytovanie vo Vysokých Tatrách a okolí reder.sk - Ubytovanie vo Vysokých Tatrách a okolí reder.sk - Ubytovanie vo Vysokých Tatrách a okolí reder.sk - Ubytovanie vo Vysokých Tatrách a okolís
HomePage / REDER / História /

História REDER

Starobylé kráľovské mesto Kežmarok, ktoré je jedným z centier turistického ruchu pod Vysokými Tatrami, je východiskovým bodom pre podnikanie Vašich výletov do nádherného okolitého prostredia tatranského regiónu, ktorý je nesporne turisticky najpríťažlivejšou destináciou na Slovensku.
 
Ubytovanie ponúkame v Kežmarku a to v historickej budove železničnej stanice postavená r.1889 a keďže dostupné podklady hovoria že, snahy o výstavbu železničnej trate cez Kežmarok do Poľska boli už v polovici 60. rokov 19. storočia, ale sa nezrealizovali. Tradícia hovorí, že kežmarskí páni nechceli z “ekologických“ dôvodov (v skutočnosti nechceli predať pozemky), aby parná železnica svojím dymom zamorila okolie, a tak sa hlavná košicko-bohumínska trať postavila cez málo známu dedinu Poprad.
 
Takmer 20 rokov po sprevádzkovaní spomínanej železnice bola v Kežmarku r. 1888 založená akciová spoločnosť na výstavbu železnice Poprad – Kežmarok. Železničná trať bola uvedená do prevádzky v roku 1889 – 1. parný vlak na trati Poprad – Kežmarok prešiel 18. decembra 1889, v roku 1890 sa sprevádzkovala trať Kežmarok – Spišská Belá.
 
Železničná stanica dnes REDER, bola postavená  súčasne so železničnou traťou – najprv ako  prízemná budova 1889, a neskôr v rokoch 1914-1916 nadstavaná na väčšiu – reprezentatívnejšiu stanicu . Za svojej éry patrila medzi najkrajšie stanice vo vtedajšom Uhorsku.